Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Interbookie

Wprowadzenie
1. Niniejsze zasady regulują korzystanie z serwisu internetowego Interbookie.pl.
2. Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami przed przystąpieniem do korzystania z serwisu Interbookie.pl. Nieznajomość regulaminu nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów.


Podstawowe zasady korzystania z serwisu Interbookie.pl
1. Interbookie.pl jest serwisem o tematyce bukmacherskiej skierowanym  do osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terytorium kraju, w którym zakłady sportowe są legalne. Przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu każdy jego użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia czy według jurysdykcji państwa na terytorium którego mieszka, zakłady sportowe lub inne gry hazardowe są legalne. Serwis Interbookie.pl nie organizuje gier,  zakładów wzajemnych  oraz loterii fantowych czy też konkursów SMS.
2. Wszelkie wykorzystywanie materiałów publikowanych w serwisie Interbookie.pl wymaga uzyskania zgody administratora serwisu. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w serwisie Interbookie.pl bez zgody administratora  jest kategorycznie zabronione.
3. Treści na stronie, które w jakikolwiek sposób obrażają użytkowników lub ogólnie uznane są za obraźliwe bądź niecenzuralne zostaną usunięte ze strony.
4. Wszelkie artykuły lub komentarze, które mogą w domniemaniu administratora szkodzić użytkownikom serwisu Interbookie.pl mogą zostać usunięte ze strony.
5. Użytkownik serwisu Interbookie.pl wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu na podany e-mail, Facebook, Twitter informacji związanych z nowościami bukmacherskimi, darmowymi typami, analizami lub reklamami firm z którymi serwis współpracuje.
6. Wszelkie uwagi i zażalenia należy kierować na nasz adres e-mail bettingwellcom (-at-) gmail.com

 

Odpowiedzialność serwisu
1. Administrator serwisu Interbookie.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty, które są wynikiem korzystania z naszych typów, analiz i treści zawartej w serwisie. Wystawiane przez nas typy, informacje i analizy mają charakter jedynie informacyjny. Serwis Interbookie.pl stara się, aby osiągnąć jak najlepszy wynik jednak specyfika tej działalności nie gwarantuje sukcesu w przyszłości. Każda osoba, która korzysta z darmowych typów na stronie Interbookie.pl robi to na własną odpowiedzialność i nie może dochodzić roszczeń względem serwisu za ewentualne straty.
2. Administrator nie gwarantuje ciągłości w funkcjonowaniu serwisu, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowo działającej strony www lub przerwy spowodowanej problemami technicznymi (np. uszkodzenie lub przeciążenie serwera)


Własność intelektualna
1. Użytkownicy serwisu mogą umieszczać tylko treści autorskie lub takie co do których mają autorskie prawa majątkowe.
2. Wszelkie treści lub zdjęcia zostaną usunięte przez administratora jeśli istnieje ryzyko, że użytkownik nie miał prawa ich użyć.
3. W przypadku gdy użytkownik umieści zdjęcia lub teksty, do których nie ma praw sam bezpośrednio odpowiada prawnie za ich umieszczenie.

 

Postanowienia końcowe
Właściciel serwisu Interbookie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.